V galérii Poliankovo sa deti môžu pohojdať nad najvyšším vodopádom sveta

01.05.2019

V marci 2019 v Tatranskej Polianke vo Vysokých Tatrách, v poldruha roka prázdnej v budove, kde bola predtým reštaurácia, otvorili digitálnu galériu Poliankovo. Väčšina výstavy, konkrétne deväť expozícií z dvanástich, je venovaných slovenskému režisérovi, scenáristovi a cestovateľovi Pavlovi Barabášovi. Jedna z miestností s názvom ,,Sloboda pod nákladom" je venovaná nosičstvu. Dňa 24. januára 2019 bolo zapísané do nehmotného dedičstva Slovenska v rámci UNESCO.