Túžba po zmenách v kariére ide naprieč generáciami: Hitom bude práca odkiaľkoľvek

14.09.2021

Kým nedávno sme sa zhovárali v relácii Ide o nás o kríze stredného veku a tom, čo so sebou prináša – aktuálna téma našej relácie čiastočne nadväzuje na minulú tému, no posúva ju do oblasti nášho kariérneho života, zmien na pracovnom trhu a zmien v osobných prioritách a prístupe k práci. Túžba po zmene sa nesie naprieč generáciami a zamestnávatelia na ňu musia reagovať.