Šikanujú vás v práci? Kde najviac hrozí, ako sa jej dá brániť - odpovedá odborníčka

28.02.2022

Ak ku hrubému správaniu, podceňovaniu, zneužívaniu moci dochádza v zamestnaní opakovane a dlhodobo - je to jednoznačný prejav mobingu na pracovisku. Podľa koučky Silvie Gallovej štatistiky hovoria jasne, nejaký prejav nevhodného správania a mobingu zažilo na pracovisku zhruba dvadsať percent ľudí - to značí, že každý piaty z nás má podobnú skúsenosť.

So skúsenou koučkou sme sa zhovárali o tom, ako môžeme vlastne definovať mobing, ako sa rozdeľuje na rôznych úrovniach a tiež napríklad, v akých firmách k nemu dochádza najčastejšie. Gallová prezradila aj to, akým spôsobom sa môžeme situáciu pokúsiť vyriešiť a čo je najdôležitejšie v rámci firemného správania, aby sa mobingu predchádzalo.