Prečo Slovensko potrebuje Dúhový PRIDE? Lebo na ľudské práva máme dvojaký meter!

22.07.2022

S Janou Mičekovou z OZ Dúhový PRIDE, ktorá už šiesty rok pomáha organizovať podujatie Dúhový PRIDE, ktorý je oslavou inakosti a podporou queer komunity a menšín na Slovensku, sme sa zhovárali o 12. ročníku, ktorý prebieha už v týchto dňoch a vyvrcholí v sobotu 23. júla v Bratislave. Po hlavnom meste sa objavilo množstvo dúhových vlajok, akcia získala záštitu dôležitých predstaviteľov mesta, ale napríklad aj Európskeho parlamentu. Stále sú to však len drobné krôčiky k tomu, aby sa postavenie ľudí z LGBTQ komunity na Slovensku zmenilo a zlepšilo, upozornila Mičeková.