Sexuálne obťažovanie zažila väčšina Sloveniek: Dotyky, pokriky, narážky - ako zasiahnuť, ak ste svedkom?

29.07.2022

Sexuálne obťažovanie zažili minimálne raz vo svojom živote takmer tri štvrtiny Sloveniek. Zároveň sa mnohé z nich nedočkali pomoci - a to ani vo chvíli, ak situácia súvisiaca s prejavmi obťažovania mala svedkov. Tí často hovoria, že nevedia situáciu správne vyhodnotiť, nevedia, ako zasiahnuť. Pomôcť môže technika 5D a projekt Stand Up, ktorý vznikol pod záštitou spoločnosti L´Oreál Paris. 

Nielen o tom, ako pomôcť obetiam sexuálneho obťažovania, ale tiež o štatistických údajoch, vnímaní a zmene postojov spoločnosti voči prejavom sexuálneho obťažovania, či o tom, čo je a čo naozaj nie je vhodné v prejavoch voči opačnému (prípadne rovnakému) pohlaviu, aby sa to nedalo vyhodnotiť ako sexuálne obťažovanie, sme sa zhovárali s Johannou Nejedlovou z neziskovej organizácie Konsent.