Vyznáte sa vo vyúčtovaní nákladov na bývanie? Čo robiť, ak máte veľký nedoplatok

16.06.2021

Čo všetko musí byť v ročnom vyúčtovaní nákladov na bývanie? Ktoré položky sú najdrahšie a ktoré najproblematic­kejšie? Čo sa rozpočítava podľa meračov, čo podľa plochy bytu a čo podľa počtu osôb v ňom? Dokedy vám musia vrátiť preplatok a ako sa môžete dohodnúť na zaplatení nedoplatku, zvlášť, ak je vyšší než ste rátali? Koľko sa platí do fondu opráv a ako môže správca narábať s našetrenou sumou? Ako a na čom doma ušetriť?

V relácii Ide o peniaze odpovedá Monika Šamková, prezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku.