Zakázaná láska. Sú vzťahy, ktoré vás dovedú až pred súd a nejde v nich o vek

26.04.2024

Aké sú pravidlá, čo sa týka veku? Ako je to v prípade, ak jeden z dvojice nespĺňa vekový limit? Napríklad on má 17 a ona 14? Pácha on trestný čin? Aké pravidlá platia v prípade, ak ide o sexuálny vzťah medzi príbuznými? Čo je povolené a čo nie? Rozlišujú sa tu príbuzenské stupne? Je rozdiel, či ide otca a dcéru, alebo o strýka a neter? Brata a sestru? Bratranca a sesternicu? Ako je to s takýmito vzťahmi na pracovisku? Môže firma zakázať takéto vzťahy? Ako je to v školách? Môže mať učiteľ vzťah so žiačkou? Prihliada sa na plnoletosť, morálku? Môže byť za to odsúdený? Aj keď je to dobrovoľné?

V relácii Ide o právo odpovedá Jana Alušíková z advokátskej kancelárie act MPH.advocates.