Posledná nádej pre pacientov s rakovinou krvi. Stojí 400-tisíc eur

17.10.2022

Tzv. bunková terapia CAR-T, je poslednou nádejou pre pacientov s hematoonkologickými ochoreniami. Patria sem napríklad leukémie a zhubné lymfómy. Ide o špeciálnu a veľmi drahú inovatívnu terapiu, ktorú mohli doposiaľ slovenskí pacienti absolvovať len výnimočne v zdravotníckych zariadeniach v Českej republike. Prvé certifikované centrum poskytujúce túto formu terapie sa otvára v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Pre koho je táto liečba určená a ako prebieha? V čom je unikátna? Je iná ako chemoterapia alebo transplantácia krvotvorných buniek? Odpovedá MUDr. František Folber, PhD., vedúci lekár Programu bunkovej terapie a transplantácie krvotvorných buniek z Fakultnej nemocnice v Brne, ktorý má s touto liečbou skúsenosti od roku 2019.