Doc. Penesová o svojich pacientoch s extrémnou obezitou: Sú takí, čo prejdú len 50 krokov

01.05.2023

Pacienti, ktorí majú index telesnej hmotnosti (BMI) väčší ako 40, majú diagnózu tzv. extrémnej obezity. Tá má dokonca aj svoj vlastný diagnostický kód E 66.02 (diagnóza obezita má kód E 66). Bohužiaľ, v tejto skupine nechýbajú ani deti. Ľudia s obezitou 2. a 3. stupňa majú v porovnaní s bežnou populáciou 15-krát vyššie kardiometabolické riziko. Pacientom s extrémnou obezitou sa venuje kolektív odborníkov z Centra pre manažment obezity z Biomedicínskeho centra SAV. Zhovárame sa o tom s obezitologičkou a vedeckou pracovníčkou doc. MUDr. Adelou Penesovou, PhD., v rámci relácie ,,Ide o zdravie".