Muži, vyhnete sa vyšetreniu cez konečník vďaka novému testu na odhalenie rakoviny prostaty?

29.05.2023

V januári 2023 Národné centrum zdravotníckych informácií publikovalo informáciu, že v SR nedávno pribudlo 2804 zhubných ochorení prostaty, pričom nárast pacientov je od 55. roku života. Karcinóm prostaty je druhým najčastejším nádorovým ochorením u mužov po kolorektálnom karcinóme (ak nepočítame tzv. nemelanómové nádory kože). Zhovárame sa s urológom MUDr. Borisom Kollárikom z Bratislavy.