Najmladší syn mi chcel dať obličku. Odmietla som

03.07.2023

O prvú dialýzu u ľudí sa v dvadsiatych rokoch 20. storočia pokúsil nemecký lekár Georg Hass viacerými svojpomocne zostrojenými prístrojmi. Dialýza však trvala príliš krátko na to, aby mala liečebný účinok, a ani jeden z Haasových pacientov neprežil. V súčasnosti už technológia nepredstavuje problém a na Slovensku majú pacienti so zlyhanými obličkami dostupnú dialýzu, vďaka ktorej môžu prežiť. Niektorí s nádejou čakajú na transplantáciu obličky, iní vedia, že budú dialyzovaní do konca života. Navštívili sme Dialyzačné stredisko B. Braun Avita na Hlučínskej ulici v Bratislave a zhovárali sme sa s vedúcou lekárkou, nefrologičkou MUDr. Janou Kalatovou a dialyzovanou pacientkou Máriou Martou Mikloškovou.