Ceny inkontinenčných pomôcok stúpli, limity hradené poisťovňou pre pacientov nie. Inkofórum hovorí o ohrození dôstojného života

08.09.2023

Občianske združenie Inkofórum urobilo v lete prieskum, z ktorého vyplynulo, že viac ako 63 % respondentov potrebuje inkontinenčné pomôcky neustále - počas dňa aj noci. 62 % účastníkov prieskumu uviedlo, že dnes im po zvýšení cien inkontinenčných pomôcok nepostačuje počet mesačne vydaných pomôcok na predpis a musia si ich dokupovať. Viac ako tretina z nich uviedla sumu od 11 do 20 eur mesačne, viac ako polovica bežne mesačne platí od 1 do 20 eur. Takmer 45 % uviedlo, že únosný sa im zdá byť doplatok od 1 do 10 eur. Samozrejme, viac ako polovica účastníkov prieskumu, ktorí trpia nezvratným, najťažším stupňom inkontinencie III. stupňa, by privítala nulový doplatok.
O probléme hovoríme s predsedníčkou OZ Inkofórum Adrianou Pobehovou v nasledujúcom videu.