Kardiologička: Starším ľuďom tolerujeme aj vyšší krvný tlak. Aká hodnota to môže byť?

18.12.2023

Optimálne hodnoty krvného tlaku sú 120/80 mmHg. Existujú však prípady, keď sa toleruje aj vyšší krvný tlak, dokonca, keď je trochu vyšší krvný tlak žiaduci. Čo je dôvodom? Prečo je dôležité odmerať si krvný tlak ráno a je lepšie urobiť to po raňajkách alebo pred nimi? Aký je správny tlakomer, ktorý by sme mali používať a kde ho zakúpiť? Čo je to izolovaná systolická a izolovaná diastolická hypertenzia? Vo videu ,,Ide o zdravie" odpovedá kardiologička z Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb MUDr. Stanislava Remišová.