Rozhovor s neurologičkou: Tento bežný vírus môže za istých okolností spustiť ochorenie skleróza multiplex

02.04.2024

Vo videu sa zhovárame s neurologičkou doc. MUDr. Mariannou Vitkovou, PhD., aj o tom, ktoré faktory môžu byť spúšťačmi neurodegeneratívneho autoimunitného ochorenia skleróza multiplex. Je dokázané, že jedným z nich je za určitých okolností aj typ herpetického vírusu nazývaný Epsteinov-Barrovej vírus, ktorý je v populácii pomerne bežný a spôsobuje infekčnú mononukleózu. Svoju úlohu môže zohrávať aj nedostatok jedného dôležitého vitamínu, ktorý je v skutočnosti hormónom.