Onkodermatologička: Tehotná žena s melanómom na koži už nie je raritou. Je vtedy ohrozené aj dieťa?

29.04.2024

,,Pacienti s kožnou rakovinou sú rôzni. Niektorí kožnú rakovinu bagatelizujú, iní sú vystrašení aj z nízkorizikového nádoru," hovorí onkodermatologička MUDr. Zuzana Murárová z Národného onkologického ústavu v Bratislave, ktorá v ambulancii diagnostikuje a lieči pacientov s rakovinou kože. Najnovšia kampaň Euromelanoma je venovaná práve pacientom, ktorí už prekonali rakovinu kože, resp. žijú s metastázami takéhoto onkologického ochorenia. Bohužiaľ, medzi pacientmi s najzákernejším druhom kožnej rakoviny, malígnym melanómom, už nie sú raritou ani tehotné ženy, dokonca ani také, ktoré majú metastázy. Prečo je to tak a môže byť v takomto prípade ohrozené aj dieťa?