Kardiologička: Zomierajú náhle mladí športovci častejšie ako inokedy?

04.05.2024

Problematika náhlej srdcovej smrti u športovcov a vôbec u mladých ľudí je veľmi špecifická. Čo je v pozadí týchto situácií? Čo vyprovokuje stav nazývaný náhla srdcová smrť? Je zápalov srdcového svalu viac ako pred pandémiou covidu? Zhovárame sa o tom s doc. MUDr. Evou Goncalvesovou, prednostkou Kliniky kardiológie LF UK a NÚSCH v Bratislave.