Profesor Hatala: Ako pacient zistí, že má dobre kontrolovanú hypertenziu?

18.10.2021

Počet ľudí s hypertenziou sa za posledných 30 rokov zdvojnásobil, trpí ním 1,3 miliardy ľudí. Jej zákernosť spočíva v tom, že nebolí a osobitne nebezpečnou sa stáva, ak sa kombinuje s ďalšími rizikovými faktormi. Riziko sa pri kombinácii viacerých rizikových faktorov nesčítava, ale násobí. K dispozícii sú klinické štúdie vysokej kvality realizované na miliónoch ľudí, ktoré dokazujú, že odborníci majú k dispozícii niekoľko skupín liečiv, ktoré dobre fungujú na zníženie krvného tlaku. Aký je optimálny spôsob liečby? Hovorí prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., prednosta Kliniky kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH v Bratislave.