Oko možno zachrániť injekciou do sklovca. A od leta je tu nový liek!

01.11.2021

Vekom podmienená degenerácia makuly, čiže žltej škvrny v oku zodpovednej za jasné, ostré videnie, sa v posledných desaťročiach stáva doslova celosvetovou pandémiou. Toto ochorenie patrí vo vyspelých krajinách k najčastejším príčinám straty zraku. Prinášame rozhovor s MUDr. Pavlom Kusendom, špecialistom na túto diagnózu v Univerzitnej nemocnici sv. Michala v Bratislave. Aktualizačným momentom je príchod dlho očakávaného, v poradí tretieho liečiva, ktoré je odborníkom a pacientom k dispozícii od augusta tohto roka.