Detská neurologička: Nový liek, ktorý zastaví záchvat epilepsie

28.02.2022

Detskí pacienti na Slovensku majú konečne k dispozícii liek, ktorý pomôže ľahšie zvládnuť epileptický záchvat. Podáva sa do úst, na vnútornú stranu líca, čo je neporovnateľne pohodlnejšie v porovnaní s podaním do konečníka. Ďalšou výhodou je rýchly nástup účinku a výrazne kratší polčas rozpadu, čo znamená, že dieťa neprespí niekoľko nasledujúcich hodín ako po dosiaľ štandardne podávanom lieku. Je plne hradený zo zdravotného poistenia.Hovorí o ňom detská neurologička MUDr. Jana Chamilová z Bardejova.