Liečba ihlou rovno do oka. Pomáha neoslepnúť

14.03.2022

V relácii ,,Ide o zdravie" prinášame rozhovor s MUDr. Pavlom Kusendom, špecialistom na túto diagnózu v Univerzitnej nemocnici sv. Michala v Bratislave. Náš štáb nakrúcal priamo na operačnej sále Očného centra univerzitnej nemocnice.
Pomaly postupujúca suchá forma degenerácie makuly sa, bohužiaľ, kedykoľvek môže zmeniť na vlhkú formu, keď v makule vznikajú nové, nekvalitné cievy, ktoré tam nemajú čo hľadať. Tie cievy sú aktívne, makula z nich opúcha, deformujú a deštruujú vrstvy sietnice, môžu krvácať. Ak sa s tým nič nerobí, veľmi rýchlo sa menia na nefunkčné tkanivo - jazvu a človek končí s praktickou slepotou.
Na injekcie pacienti chodia v pravidelných intervaloch - prakticky do konca života.