Stukovatenie, fibróza, cirhóza. Kedy ešte pečeň dokáže zregenerovať?

11.04.2022

Stukovatenú pečeň má takmer 70 % ľudí s nadváhou a obezitou. Výskyt tukovej choroby pečene u ľudí s normálnou hmotnosťou je 3 %. Avšak nealkoholovú tukovú chorobu pečene má 66 % ľudí s BMI medzi 25 a 40, a 91 % ľudí s BMI nad 40. U pacientov s diabetes mellitus 2. typu je výskyt 50 %, každý druhý pacient s týmto ochorením má preto stukovatenú pečeň.