Kardiologička Goncalvesová: Ako súvisí erektilná dysfunkcia so srdcom?

06.06.2022

Upokojte sa, máte infarkt. Toto povedal bývalému moderátorovi relácie Hemendex v rádiu Expres Jurajovi Sabovi záchranár. Koľko mal vtedy Juraj Sabo rokov? ,,Nechceme mladých mužov terorizovať, aby si stále merali krvný tlak," podotýka doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., prednostka Kardiologickej kliniky LFUK a NÚSCH v Bratislave ,,Chceme docieliť, aby tak urobili aspoň raz ročne a v prípade, že je ich tlak vyšší, začali túto situáciu riešiť v spolupráci s lekárom." V mladšom veku je možné mnohé veci zvrátiť aj nefarmakologicky, zmenou životného štýlu. ,,Z dostupných údajov vieme, že iba jedna tretina poistencov využíva možnosť preventívnych prehliadok a najmenej na ne chodia práve mladší muži, čo znamená muži vo veku 35-50 rokov. " Erektilná dysfuncia u mužov v tejto vekovej kategórii vôbec nie je zriedkavá. Prečo?