Atopický pochod znamená vývoj od ekzému až k astme. Dokážeme zastaviť u našich detí toto rozbehnuté mlynské koleso?

20.06.2022

Dokážeme zastaviť rozbehnuté mlynské koleso? Dá sa zastaviť atopický pochod? Čo všetko naň vplýva? Tabakový dym, užívanie antibiotík, isté typy vírusov. V čom všetkom pomáha tzv. alergénová imunoterapia? Alergická nádcha znamená mať desaťnásobne vyššie riziko astmy, ale správna liečba dokáže vývoj do alergickej astmy zastaviť! Vo videu relácie ,,Ide o zdravie" hovorí MUDr.Iveta Neuschlová, zástupkyňa prednostky Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie NÚDCH v Bratislave. Viete, že bežné koronavírusy vedú k ťažším formám astmatických záchvatov ako COVID-19?