Sú verejnoprospešné aktivity vyhadzovaním peňazí alebo investíciou?

27.02.2020

Zubria farma, chov koní, lesnícke múzeum - to všetko sú aktivity, ktoré by strategický podnik Lesy SR robiť nemusel, lebo nie sú ziskové. Sú však dôležité. Viac o verejnoprospešných aktivitách, ich účele a vyčíslení v rozhovore s generálnym riaditeľom podniku Lesy SR Marianom Staníkom.