Mikuláš a anjeli potešili deti na Považí. Tradičné adventné popoludnie sa nieslo v pohodovej atmosfére

06.12.2023

Cez víkend vo farskom kostole u saleziánov v Novej Dubnici, požehnali počas detskej svätej omše adventné vence a zapálili prvú adventnú sviecu. Poobede privítali všetky deti na už tradičnom adventnom popoludní, kde mali možnosť si vyrábať vianočné pozdravy, napiecť medovníky alebo vianočné oblátky. Na záver privítali Svätého Mikuláša, ktorý všetkých obdaroval sladkosťami.