Mladí na Slovensku majú o programovanie veľký záujem. Pozrite si, koľko študentov prilákalo v Novej Dubnici

09.12.2023

5. decembra 2023, deň pred sviatkom sv. Mikuláša, sa na SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v Novej Dubnici uskutočnil deň otvorených dverí. Na záberoch vidíme privítanie rodičov pánom zástupcom. Nasledovalo predstavenie školy a neformálny rozhovor rodičov s pánom riaditeľom pri káve. Záujemcovia o štúdium si zatiaľ prezreli priestory a oboznámili sa s ponúkanými predmetmi ale i školskými a mimoškolskými akciami a projektami, do ktorých je škola zapojená. Škola v tento deň privítala 221 návštevníkov, 135 rodičov a 86 záujemcov o štúdium, ktorí sa pre lepšiu organizáciu celej akcie vopred registrovali pomocou formulára.