Bohoslužba, ktorá sa slávi pred východom slnka a len za svetla sviečok. Pozrite si, ako prebieha u saleziánov na Slovensku

10.12.2023

Počas adventu sa vo farskom kostole sv. Jozefa Robotníka u saleziánov v Novej Dubnici slávia každé ráno rorátne sväté omše, v utorok a vo štvrtok s príhovorom zameraným na deti. Označenie roráty pochádza z adventnej votívnej omše o Panne Márii, ktorá začína slovami: Rorate coeli desuper - Roste, nebesia, z výsosti. Ide o bohoslužbu slávenú najmä pred východom slnka, len za svetla sviečok. Atmosféru očakávania príchodu Pána Ježiša okrem sviečok umocňuje aj spev. Na záver omše je pripravená aktivita pre deti.