Prečo je Slovensko krajinou čiernych skládok, aj keď sa za recyklovaný odpad neplatí?

15.06.2023

Čo sa ešte odhadzuje do zmesových nádob, keď triedime už takmer všetko? Prečo je v plastových kontajneroch až štvrtina nesprávneho odpadu a kam patrí polystyrén? Odkedy budeme povinne triediť aj textil? Čo s odpadom, ktorý nepatrí do koša, ale v obci nie je zberný dvor? Kam môžeme odovzdať elektroodpad a čo všetko sa z neho dá vytiahnuť? Prečo je recyklovaný papier drahší a prečo sa nedajú zrecyklovať všetky zubné kefky?

Pozrite si už 11. tohtoročný diel relácie Pravda o klíme, o odpade hovorí Marek Brinzík, riaditeľ pre komunikáciu a marketing spoločnosti Natur-Pack.