Diaľničný obchvat Bratislavy po D4 je už v Rači! Bude tam začínať aj končiť

19.04.2019

Začiatok úseku D4 Ivanka sever – Rača je v mieste križovania s existujúcou diaľnicou D1 v mimoúrovňovej križovatke Ivanka sever na hranici katastrálneho územia Vajnory a katastrálneho územia Ivanka pri Dunaji v blízkosti Šúrskeho kanála. Diaľnica D4 pokračuje severozápadným smerom ku Svätému Juru, križuje Vajnorský potok, obchádza jazero Lysec zo západnej strany, mimoúrovňovo križuje cestu tretej triedy číslo 5021 (Vajnory – Čierna voda), približne 300 m od východného okraja existujúcej zástavby mestskej časti Bratislava–Vajnory, ďalej pokračuje súbežne so Šúrskym kanálom a mimoúrovňovo križuje mostom Račiansky potok.