Dunajské súmostie rastie ako z vody. Pozrite si aktuálne video

17.05.2019

Dunajské súmostie je jedným z najnáročnejších častí výstavby obchvatu Bratislavy. Na západnom predmostí je ukončená montáž druhej výsuvnej skruže a realizácia piliérov v rámci celého predmostia. Most ponad kajakársku dráhu má ukončené práce na pilieroch a následne sa realizuje výstavba zárodku a štartovacích vozíkov. Viac si pozrite vo videu TV Pravda.