Nová križovatka diaľnic D1 a R7 v Bratislave. Pozrite si jej kontúry

19.05.2019

Úsek rýchlostnej cesty R7 je rozdelený do niekoľkých častí, a to Prievoz - Ketelec, Ketelec Dunajská Lužná, a Dunajská Lužná - Holice. Začiatok úseku R7 Prievoz – Ketelec je v dotyku s existujúcou diaľničnou sieťou, konkrétne cez D1 v existujúcej mimoúrovňovej križovatke Prievoz, ako pokračovanie Bajkalskej ulice. Ďalej prechádza lokalitou Malé Pálenisko, križuje Malý Dunaj a vedie pozdĺž západného okraja Slovnaftu až po jeho juhozápadný roh. Viac si pozrite vo videu TV Pravda.