Vojenské cvičenie Slovenský štít 2024 v Lešti

29.05.2024

Cvičenie Slovenský štít 2024 je dvojstupňové veliteľsko-štábne cvičenie s podporou simulácie zamerané na precvičenie plánovania a riadenia defenzívnej operácie na území SR v zostave Mnohonárodnej divízie . Zúčastňuje sa ho viac ako 1000 príslušníkov OS SR a zahraničných partnerov z Gruzínska, Maďarska, Poľska, Španielska, USA a príslušníkov Mnohonárodnej bojovej skupiny pôsobiacej na našom území. Hovorí Martin Stoklasa generámajor, veliteľ pozemných síl OS SR.