Dáždníkový sprievod pri príležitosti Svetového dňa utečencov

22.06.2024

Na verejnom podujatí v Bratislave ľudia vyjadrili podporu utečencom na Slovensku. Podujatie sa konalo pri príležitosti Svetového dňa utečencov, ktorý pripadá na 20. júna. Svetový deň utečencov 2024 vyzdvihuje význam solidarity. Solidarita podľa organizátorov znamená prijať utečencov medzi seba, zameriavať sa na ich prínos pre spoločnosť a zamýšľať sa nad výzvami, ktorým čelia. Solidarita s utečencami znamená aj hľadanie riešení ich ťažkej situácie a vytváranie príležitostí, aby mohli prosperovať v komunitách, ktoré ich prijali. Hlavným posolstvom je, že existuje "Nádej ďaleko od domova - svet aj pre utečencov".