Križovatka dvoch nových diaľnic pri Bratislave. Pozrite si ako sa pretne D4 s R7

26.05.2019

Celková dĺžka úseku Bratislava Prievoz - Ketelec je 6,3 kilometrov a bude ho tvoriť aj 15 mostov a 3 križovatky. Začiatok úseku R7 Prievoz - Ketelec je v dotyku s existujúcou diaľničnou sieťou, konkrétne cez D1 v existujúcej mimoúrovňovej križovatke Prievoz, ako pokračovanie Bajkalskej ulice. Ďalej prechádza lokalitov Malé Pálenisko, križuje Malý Dunaj a vedie pozdĺž západného okraja Slovnaftu až po jeho juhozápadný roh. Viac si pozrite vo videu TV Pravda.