Ako partizáni bojovali s Nemcami (1)

18.08.2019

Zostup partizánov z hôr a ich stret s nemeckou armádou predviedla v areáli športovej strelnice v Sklabini vojenská historická skupina Dubná Skala. Atmosféru obdobia tesne pred Povstaním umocňovala akustická streľba, bojové vozidlá či delá.

Autor: Eva Štenclová