O život jaskyniarov bojujú aj Slováci

20.08.2019

Od soboty sú vo Veľkej snežnej jaskyni na poľskej strane Tatier uväznení dvaja speleológovia. Od východu ich odrezala masa vody, ktorá nechce klesnúť. Na pomoc prišli aj slovenskí záchranári, ktorí sa snažia úzke chodby rozšíriť, pretože sa ráta s možnosťou, že jaskyniarov budú musieť z hlbín vynášať. Vo vnútri Veľkej snežnej je teplota 4 stupne, tma, vlhko, nedostatok čerstvého vzduchu...