Zásah polície proti prevádzačom v Bratislavskom a v Nitrianskom kraji

09.10.2019

Počas akcie v Bratislavskom a v Nitrianskom kraji policajti Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii UHCP vykonali tri domové prehliadky, prehliadky iných priestorov, pozemkov a motorových vozidiel. Pri prehliadkach policajti zaistili mobilné telefóny, výpočtovú techniku a listinné dokumenty štátnych príslušníkov tretích krajín, dokonca aj nelegálne držanú krátku strelnú zbraň.