Problémy s obchvatom. Jeden úsek D4 viazne

15.12.2019

Práce na najväčšom slovenskom infraštruktúrnom projekte D4R7 síce napredujú, ale nie všetko je ideálne. Otázkou stále ostáva problémový násyp na D4. Statické skúšky únosnosti násypu na stavbe diaľnice D4 ešte prednedávnom ukázali, že je nevyhovujúci. To odborníci označili za ešte horší problém, ako je nález azbestu v podloží.