Usmernenie k individuálnej duchovnej starostlivosti

31.03.2021

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča požiadať o individuálnu duchovnú a pastoračnú službu v rámci novej výnimky zo zákazu vychádzania iba vo výnimočných prípadoch. V usmernení určil tiež viaceré podmienky. Zúčastňujúca sa osoba by mala byť zdravá a bez nariadených karanténnych opatrení. Vopred by sa mal dohodnúť termín a miesto služby. Dôležitý je tiež výber miesta tak, aby boli dodržané protiepidemické opatrenia. Informovala o tom hovorkyňa úradu Daša Račková.