Bratislava využije časť tepla zo spaľovne na vykurovanie domácností

19.08.2021

 Bratislave sa podarilo dosiahnuť dohodu, ktorá znamená, že mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) sa napojí na Bratislavskú teplárenskú spoločnosť (BAT), člena skupiny MH Teplárenský holding (MHTH). Časť tepla, ktoré vzniká energetickým zhodnotením odpadov teda už nepôjde nelogicky do vzduchu, ale už od budúcej vykurovacej sezóny ňou budú vykurovať domácnosti a prevádzky v meste.