Nevládzete platiť účty za elektrinu a plyn? Čo robiť, ak máte dlhy?

11.11.2022

Robí zákon rozdiel medzi platobnou neschopnosťou právnických a fyzických osôb? Aké riziko mi hrozí, ak sa stanem platobne neschopným? Ako môže postupovať fyzická osoba? Aké možnosti ochrany majú veritelia dlžníkov? Čo sa stane, ak nepreukážete svoju platobnú schopnosť? V právnej úprave v súčasnosti môžeme nájsť pojem takzvanej fiduciárnej správy. Čo pod uvedeným pojmom môžeme rozumieť?

V relácii Ide o právo odpovedá Jana Alušíková z advokátskej kancelárie act MPH advocates.