Z obete domáceho násilia sa nesmie stať obeť vraždy

17.02.2023

Kedy by sa mala týraná žena obrátiť na políciu? Kde a ako sa podáva trestné oznámenie? Čo môže robiť obeť domáceho násilia, ak ju na polícii odmietnu? Môže domáce násilie ohlásiť aj iná osoba, nie priamo obeť? Musí s prípadným trestným stíhaním obeť súhlasiť? Môže súd zakázať násilníkovi vstup do spoločnej nehnuteľnosti a kontakt s obeťou a deťmi? Upravujú sa v tejto situácii rodičovské práva? Aký trest hrozí páchateľovi? Čo deje v prípade, ak ho neodsúdia? Ako sa dá zabezpečiť, aby sa násilník nedostal naspäť k žene a netýral ju ďalej?

V relácii Ide o právo odpovedá Jana Alušíková z advokátskej kancelárie act MPH.advocates.