Ako neprísť o spoločný majetok pre dlhy jedného z manželov. Dá sa uzavrieť predmanželská zmluva?

12.05.2023

Čo patrí do bezdpodielového vlastníctva manželov (BSM) a čo nie? Dá sa meniť obsah BSM? Zúžiť alebo rozšíriť? Ako, prečo a kedy je vhodné tak urobiť? Manžel si chce kúpiť pred rozvodom byt a nechce, aby patril do BSM – môže zúžiť BSM tak, aby tam byt nepatril? Ako je to pri daroch a dedení? Ako je to s dlhmi pri podnikaní? Ako je to s dlhmi jedného z manželov, ak si jeden z nich vzal pôžičku alebo ak ju nespláca? Môže napríklad exekútor siahnuť na majetok v BSM? Je možné na Slovensku uzavrieť predmanželskú zmluvu alebo inak ošetriť, aby manželia nenadobúdali majetok do BSM?

V relácii Ide o právo odpovedá Katarína Kasalová z advokátskej kancelárie act MPH.advocates.