Prikazuje vám niečo mestská polícia? Kedy mestského policajta uposlúchnuť musíte a kedy nie?

30.06.2023

Aký je rozdiel v právomociach príslušníkov policajného zboru a mestských policajtov? Čo mestskí policajti nesmú? Môžu vám kontrolovať doklady? Môže mestský policajt niekoho zadržať? Ak áno, v akom prípade? Môžu rovnako ako polícia vstupovať do priestorov napríklad súkromného domu alebo nejakej prevádzky? Ako je to napríklad s použitím donucovacích prostriedkov alebo strelnej zbrane? Môže mestský policajt uložiť rovnakú pokutu ako príslušník policajného zboru?

V relácii Ide o právo odpovedá Jana Alušíková z advokátskej kancelárie act MPH.advocates.