Môže lekár povedať o vašom zdravotnom stave hocikomu? Musí mať váš súhlas?

20.07.2023

Je lekár povinný informovať príbuzných pacienta pred nejakým zákrokom a vyžiadať si ich súhlas, ak pacient nie je spôsobilý ho udeliť? Musí dať informácie o prevoze na JIS alebo o operácii, ak už k nim došlo aj bez súhlasu pacienta, pretože išlo o neodkladnú zdravotnú starostlivosť? Ak je pacient v stave, že je schopný reagovať, musí súhlasiť? Ako je to v prípade, ak pacient potrebuje zákrok a nesúhlasí s ním? Môže udeliť súhlas s liečbou alebo so zákrokom iná osoba? Na aké informácie majú rodičia právo? S akými zákrokmi musia súhlasiť a čo môžu odmietnuť? Môže ma niekto umiestniť do zdravotníckeho zariadenia proti mojej vôli? Ako je to so súhlasom s darovaním orgánov?

V relácii Ide o právo odpovedá Katarína Kasalová z advokátskej kancelárie act MPH advocates.