Zvyšovanie dane z nehnuteľnosti? Čo všetko patrí do právomoci samospráv?

18.11.2023

Aké sú právomoci obcí, miest a samosprávnych krajov pri vytváraní VZN? Kto ich musí schváliť? Môžu sa občania vyjadriť, kým mesto VZN schváli? Musí niekde obec návrh VZN zverejniť? Čo môže byť obsahom VZN? Je presne stanovené čo môže byť a čo nie? V prípade, ak vydá obec VZN s poplatkami napríklad daň za psa alebo o miestnej dani musí dodržať nejaké finančné limity? Aké majú možnosti občania ak s niektorým VZN nesúhlasia? Sa im zdá nejaký poplatok napríklad príliš vysoký? Môžu ho nejako napadnúť?

V relácii Ide o právo odpovedá Jana Alušíková z advokátskej kancelárie act MPH.advocates