Zamestnávateľ vám nesmie znížiť plat bez vášho súhlasu, ale môže znížiť stavy

22.05.2020

Pravda bola vždy na strane ľudí, svojich čitateľov. Aj táto nová relácia má ambíciu pomôcť vám zorientovať sa v spleti paragrafov. Pozrite si 1. časť relácie Ide o právo. O prepušťaní, výpovediach a právach zamestnacov hovorí Mgr. Jana Alušíková, advokátka z právnickej kancelárie Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.