Ako sa dedí a čo s dlhmi? Dá sa dedičstva vzdať či ručíme za dlhy aj vlastným majetkom?

18.09.2020

Dedičstvo môže byť príjemnejšia stránka smrti. Pravda, ak sa pozostalí vedia dohodnúť alebo predmetom dedenia nie sú dlhy. To podstatné o dedičskom konaní nájdete v relácii Ide o právo. Na otázky odpovedá advokátka Jana Alušíková z právnickej kancelárie MPH.