Ako dožiť v darovanej nehnuteľnosti. Dá sa zrušiť vecné bremeno?

12.02.2021

Čo všetko je vecné bremeno a ako sa uzatvára? Musí byť zapísané do katastra nehnuteľností a aké sú s tým spojené poplatky? Dá sa vecné bremeno zrušiť a naopak, môžete zrušiť samotné darovanie? Ako je to s predajom nehnuteľnosti, ktorá má na liste vlastníctva vecné bremeno? Odpovedá právnička Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH.