Môžu zatepliť bytový dom alebo si spoločenstvo vziať úver bez vášho súhlasu?

19.03.2021

Aké sú práva vlastníkov voči správcovi? O čom všetkom rozhoduje vedenie spoločenstva a čo už musia rozhodnúť vlastníci na schôdzi? Za akých okolností vám môže správca vstúpiť do bytu? Môže vás spoločenstvo pripraviť o byt? Koľko vlastníkov musí súhlasiť, ak si chce bytový dom zobrať úver? Za akých okolností sa môže vaše meno zobraziť na nástenke v zozname neplatičov? Môže sa v čase pandémie nekonať schôdza vlastníkov? Nielen na tieto otázky odpovedá Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH.